Kontakt

Oddělení primární nanometrologie a technické délky
Český metrologický institut
Okružní 31, 638 00 Brno

S vašimi dotazy vám mohou pomoci následující pracovníci:

osobaoblast
Mgr. Petr Klapetek, Ph.D.
vedoucí oddělení
e-mail: pklapetek (at) cmi.cz
kvantitativní SPM měření, modelování metodami MD a FDTD, vývoj softwaru
Mgr. Anna Charvátová Campbell, Ph.D.
e-mail: acharvatovacampbell (at) cmi.cz
nano- a mikroindentace, vrypové zkoušky, modelování metodou DFT, analýza nejistot
Ing. Václav Duchoň
vedoucí sekce technické délky
e-mail: vduchon (at) cmi.cz
vývoj mechanických mikrosystémů, měření v oboru délka
doc. Mgr. Jan Martinek, Ph.D.
e-mail: jmartinek (at) cmi.cz
rastrovací termální mikroskopie, modelování metodou FEM, vývoj elektroniky
Mgr. Radek Šlesinger, Ph.D.
e-mail: rslesinger (at) cmi.cz
nano- a mikroindentace, modelování metodami FEM a MPM, vývoj softwaru
Mgr. Jiří Šperka, Ph.D.
e-mail: jsperka (at) cmi.cz
měření nanočástic a aerosolů, kalibrace optických čítačů částic
Mgr. Miroslav Valtr, Ph.D.
e-mail: mvaltr (at) cmi.cz
AFM měření, digitální spektroskopická reflektometrie, vývoj elektroniky

Kromě kmenových pracovníků spolupracujeme také s těmito kolegy z jiných oddělení:

osobaoblast
RNDr. Petr Balling
vedoucí oddělení kvantové metrologie délky
e-mail: pballing (at) cmi.cz
návaznost etalonů délky, interferometrie

Mnoho dalších kontaktů naleznete na oficiálních stránkách Českého metrologického institutu.


(c) CMI 2020

Novinky

4. 1. 2024 Byla vydána nová verze sw pro analýzu SPM dat Gwyddion 2.65.

Kontakt

Oddělení primární nanometrologie a technické délky
Český metrologický institut
Okružní 31, 638 00 Brno
pklapetek(at)cmi.cz