Měření mechanických vlastností

Jsme schopni provádět měření mechanických vlastností metodou instrumentované vnikací zkoušky (indentace). Zařízení je schopno pracovat v rozsahu 10 mN - 10 N, zaměřujeme se však především na nižší zátěže, pro vyšší zátěže je možné využít služeb oddělení tvrdosti a drsnosti ČMI. Snažíme se specializovat zejména na měkké povrchy, povrchy s multivrstvami a podobné problematické materiály.

Pro měření mechanických vlastností využíváme zařízeni UNHT (Ultra nano hardness tester) a MHT (Micro hardness tester) od firmy CSM Instruments.

Nejistota měření mechanických veličin za standardních podmínek je 15 %. Kromě měření tvrdosti můžeme provádět také vrypové zkoušky, tj. v laterárním rozsahu několika milimetrů provést do vzorku vryp za účelem stanovení odolnosti, adheze povlaků apod.

Zajímavou možností využití nanoindentoru je kalibrace konstanty pružnosti držáků hrotu (cantileverů) pro rastrovací mikroskopy, i tato měření můžeme nabídnout jako službu. Pro výslednou nejistotu měření je rozhodující geometrie a tuhost měřených cantileverů, v případě zájmu nás prosím kontaktujte.


(c) CMI 2012

Novinky

4. 1. 2024 Byla vydána nová verze sw pro analýzu SPM dat Gwyddion 2.65.

Kontakt

Oddělení primární nanometrologie a technické délky
Český metrologický institut
Okružní 31, 638 00 Brno
pklapetek(at)cmi.cz